Tunnustus Tapa Vallavalitsuselt

Saada link Prindi PDF

5. oktoobril sai Tapa Vene Põhikooli kollektiiv tänukirja Tapa Vallavalitsuselt sihipärase ja 

tulemusliku töö eest keelekümbluse programmi tegevustes ja Tapa valla hariduselu edendamisel.

Veel tunnustati :

* Irina Piksar - Lääne-Virumaa klassiõpetaja nominent

* Maija Rebane – suurepärane õppealajuhataja ja meeskonnatöötaja – annab väärtuslikku nõu seades esiplaanile kogu kollektiivi ja õpilaste heaolu

* Alevtina Vassiljeva – sihipäraselt tegutsev, teeb oma tööd südamega, kolleegina on abivalmis ja koostööaldis. Väga usaldusväärne!

* Julia Gubanova – märkab õppija individuaalset eripära ja hariduslikke esivajadusi. Õpetajana arvestab õpilaste sotsiaalsete- ja õpioskustega ning suunab õpilasi nii, et arendada nende oskusi

* Helgi Tiitso juhendamisel on aastaid toimunud koolis traditsioonilised aktused, jõuluüritused, kontserdid õpilastele ja vanematele.

* Jelena Loštšina viib tihtipeale õpilasi teatrisse erinevaid lavastusi vaatama. Ta kaasab õpilasi koolisisestele ja maakondlikele üritustele. Õpetab õpilastele suurepärast käsitööd – viltimist.