Tapa Vene Põhikooli dokumendid
Faili nimi asc Suurus asc Viimati muudetud asc
dir ..
dir Ainekavad
pdf 01. Tapa Vene Põhikooli põhimäärus.pdf 81.13 KB 02.10.15 14:16:53
pdf 02. TVG arengukava analüüs.pdf 483.82 KB 26.10.15 15:33:47
pdf 03. Arengukava aastateks 2015-2019.pdf 95.5 KB 26.10.15 15:25:45
pdf 04. Põhikooli õppekava üldosa.pdf 613.73 KB 06.10.15 15:51:41
pdf 06. Tapa Vene Põhikooli päevakava 2016 2017.pdf 49.61 KB 20.10.16 09:23:36
pdf 07. Kodukord.pdf 96.2 KB 02.10.15 14:35:18
pdf 08. Kodukord vene keeles.pdf 104.1 KB 02.10.15 14:35:20
pdf 09. Tapa Vene Põhikooli tugimeetmete kord.pdf 53.93 KB 02.10.15 14:35:22
pdf 10. Tapa Vene Põhikooli Hindamise juhend.pdf 67.8 KB 20.10.16 09:24:20
pdf 11. Loovtööde juhend.pdf 73.37 KB 02.10.15 14:35:20
pdf 12. Sisehindamise läbiviimise kord.pdf 36.98 KB 02.10.15 14:35:20
pdf 13. Tapa Vene Põhikooli töökorralduse põhimõtted.pdf 303.05 KB 26.10.15 15:29:54
pdf 14. Tapa Vene Põhikooli töötasukorralduse põhimõtted.pdf 296 KB 26.10.15 15:29:54
pdf 15. Tapa Vene Põhikooli pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.pdf 34.68 KB 02.10.15 14:35:21
pdf 16. Õpilasesinduse põhimäärus.pdf 182.63 KB 26.10.15 15:27:50
pdf 17. Tapa Vene Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord.pdf 40.78 KB 02.10.15 14:35:21
pdf 18. Avaldus kooli astumiseks 1. kl.pdf 12.55 KB 02.10.15 14:35:23
pdf 19. Avaldus kooli astumiseks 2.-9. kl.pdf 12.44 KB 02.10.15 14:35:24
pdf 20. Avaldus eelkooli.pdf 6.62 KB 02.10.15 14:35:23
pdf 21. Avaldus koolist lahkumiseks.pdf 21.66 KB 02.10.15 14:35:15
pdf 23. Arenguvestluse läbiviimise kord koos tõlkega EK.pdf 106.61 KB 30.03.16 15:50:13
pdf 24. Koolis2rk.pdf 785.48 KB 21.08.17 13:07:35
Mobiilivaade | Lehekülje laadimiskiirus 9.59 ms |